Dešimt Virmanto šūkių

Mąstymo keitimas

Citation
, XML
Authors

Abstract

Kviečiu visus vienytis ir kurti Lietuvą, kurioje gera gyventi visiems!

1. Kiekvienas turi gyventi laisvai taip, kad neapribotų kito žmogaus (ir gamtos sutvėrimo) laisvės gyventi (išimtis -mitybos grandinė, kiek tai pateisina vienos padermės išgyvenimą kitos sąskaita ir neskatina išnaikinimo vien dėl malonumo). 

2. Kiekvienam užtikrinta laisvė kurti taip, kad nepažeistų kitų žmonių kūrybos laisvės.
3. Apgaudinėjimas ir vagystės netoleruotinos, bet žinant, kad žmonės yra egoistai, visuomenė turi ištobulinti priemones apgavystėms greitai atskleisti. Užsitęsusi neteisybė, gimdo neapykantą ir susipriešinimą (visi žmonės draugais netaps, bet reikėtų to siekti).
4. “Turtai” patys savaime nėra vertybė. Nėra nieko vertingesnio už žmogaus gyvenimą, nes jis yra toks trumpas. Vos tik pradedi suprasti, kad kurti gėrį yra malonu ir gera, kai viskas …
5. Problema, su kuria susiduriame šiame gyvenime, atsiranda kai pasiekiame savo žinojimo ribą. 
6. Vieni kuria daiktus ir paslaugas, kurios yra skirtos kitiems vartoti ir sukuria pajamas. Kiti kuria daiktus ir paslaugas viešai vartoti ir nesukuria pajamų. Tačiau ir vieni ir kiti turi teisę egzistuoti, nes jie yra žmogaus gyvenimo dalis, nes ne viskas ką daro žmogus turi ir gali kurti tiesiogiai naudą darančiajam.  
7. Išnaikinti iš teisinės žmonijos praktikos ir teorijos “įtarimų pareiškimo” teisės apraiškas. Nes įtarti galima kiekvieną, o tai jau pažeidžia prigimtinę žmogaus teisę gyventi laisvai. Reikalingi įrodymai ir kaltinimai gali būti pareiškiami tik pateikus įrodymus. Be įrodymų su žmogumi galima tik bendrauti ir kalbėtis, stengiantis sužinoti informaciją, kurią žmogus pasako savo noru.
Komentaras: Lietuva teisingumo sistemą “paveldėjo” sovietinės “įtarimų pareiškimo teisės”. Įtarimais paremta teisė reikalauja apriboti įtariamų asmenų teises ir laisves, nepateikiant jokių įrodymų arba net netiesioginius įrodymus, kuriuos iš esmės galima taikyti bet kuriam piliečiui. Valstybės pareigūnai, turintys teisę pareikšti įtarimus kitiems asmenims, įgyja antiprigimtinių ir antikonstitucinių žmogaus teisių, kuriomis remdamiesi gali nebaudžiami riboti kitų asmenų prigimtines teises. Tačiau nėra įstatymų bausti pareigūnus, kurie neteisėtai apribojo prigimtines nekaltų asmenų teises.

Jei yra nusikaltimas, tai yra šio nusikaltimo vykdytojai, bet jokiu būdu negalima bausti nekaltų asmenų, net jei nežinomas nusikaltimo vykdytojas. Jei vardan “teisingumo” yra baudžiami nekalti asmenys, tai visada išlieka prigimtinė žmogaus teisė kovoti už būvį visomis jam prieinamomis priemonėmis, o tai tik dar labiau destabilizuoja visuomeninę padėtį.

Nukentėję ir nekalti turi turėti teisę spręsti kaip reikalauti iš kaltų kompensacijos už jų pažeistas teisės, o šito dabar tikrai nėra Lietuvoje. Dauguma teisminių ginčų yra sprendžiami teigiamai sukčių naudai.
8. Žmogaus gyvenimas yra toks trumpas ir gražus, kad kiekvienas žmogus turi padaryti tiek daug gero sau ir kitiems, nepažeisdamas aplinkinių laisvių, kiek tik sugebės!

9. Jeigu yra problema, kurios priežasčių mes nežinome, tai taip ir sakykime. Bet pačią problemą vis tiek reikia spręsti. Jei sprendimas neteisingas, tai reikia toliau ieškoti kito sprendimo. Nors geriausia būtų iš pradžių nustatyti priežastis ir šalinti jas.
10. Keiskime mąstymo būdą. Nustokime galvoti apie taip kaip geriau apgauti vienas kitą, o pradėkime mąstyti, kaip reikia dalintis. Šis kelias ir mums visiems dar nepažintas. Todėl užtikrinu, kad kiekvienam šiame kelyje atsiras daug kūrybinio darbo ir dar daugiau džiaugsmo, suradus ką nors naujo ir gero.