Prognozuoju ekonominę griūtį

Mąstymo keitimas

Citation
, XML
Authors

Abstract

Prognozuoju ekonominę griūtį šiais metais
2010-02-10 – 12:03
Autorius: Virmantas Galdikas
http://www.ve.lt/blog/2010/prognozuoju-ekonomine-griuti-siais-metais/

Pasižiūrėjau filmą apie sniego ir ledynų griūtis kalnuose ir man galvoje gimė paralelė.

2008 m. Lietuva “užkopė” ant aukšto “ekonomikos kalno” ir nepastebėjo kaip pradėjo slysti žemyn į kalnų tarpeklį.

2009 m. Lietuva smagiai riedėjo žemyn ir vis “ieškojo ekonominio nuosmukio dugno”, ir žadėjo kilimą. Tačiau nei Lietuva, nei pasaulis ir netgi aš nepastebėjau žymiai didesnės ekonominės problemos, nei mes visi kada nors įsivaizdavome.

2010 m. daugelis iš mūsų galvoja, kad krizė, tai tas atvejis kai įkrenti į duobę ir tau tereikia iš jos išsikrapštyti. O ar kas nors iš mūsų pagalvojo, kad toje duobėje mus gali gyvus užkasti?

Tai štai, vos prieš kelias dienas mane suneramino suvokimas, kad šiandieninė ekonomikos padėtis Lietuvoje yra tokia, kad mus visus gyvus palaidos po “ekonominio ir socialinio” sniego lavina, krentančia nuo kalnų. Kažkam pavyks išgyventi, tai tiesa, bet tikrai liks labai mažai gyvų.

Taip, mus gali išgelbėti greitas pasitraukimas iš to nelemto kalnų slėnio, nuo kurio mes taip smagiai riedėjom 2009 metais. Tačiau matau vieną neišvengiamą blogį – mūsų egoizmą ir pasitikėjimą teisine sistema, kuri mus į šią padėtį ir įstūmė. Lietuvos teisinė sistema ekonomikos atžvilgiu yra tokia, kuri stengiasi visais būdais sužlugdyti kiekvieną, kuris ne tik kuria “naudą” sau ir Lietuvai, bet dar tik apie tai mąsto.

Kviečiu visus žmones eiti pas savo išrinktuosius politikus ir įtakoti savo gimines, esančius valdžioje ir dirbančius valdišką darbą, kuo skubiau ieškoti pasitraukimo kelių iš to nelemto “ekonominio kalno tarpeklio”, kad ledo ir sniego lavina nudardėtų pro šalį mūsų nepalietusi.

Kitaip tariant, kviečiu visus susiskaldžiusius ir tariamai “skirtingus” interesus turinčius žmones vienytis. Visi mes turime vienodus interesus, nes norime gyventi ir gyventi gerai. Tai yra mūsų pagrindas vienytis.

Pasvajokite kokios Lietuvos norite, kurioje būtų jums asmeniškai gera gyventi. Ir tai jums parodys kelią, kuriuo turite eiti… Tikrai nesiūlau kopti atgal į ta patį kalną, nuo kurio ką tik nudardėjome. Galime pasiieškoti ir gražių ir derlingų slėnių. :)

Jei abejojate ir norite pasitarti, visada jūsų paslaugoms.

Virmantas Galdikas